Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

 

  • O Firmie

 

Firma EKO ERGO zajmuje się świadczeniem kompleksowych usług w zakresie dostosowania i przestrzegania przez przedsiębiorstwa obowiązków wynikających z prawa pracy, w szczególności przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i przepisów ochrony przeciwpożarowej. Usługi wykonywane są na rzecz pracodawców, zgodnie z szeroką ofertą działalności, na podstawie umów stałej obsługi lub jednorazowych zleceń. 
Podstawowa działalność firmy ma charakter doradczo-szkoleniowy. Obejmuje zadania polegające na bezpośrednim nadzorze przedsiębiorstw, opracowywaniu dokumentacji, procedur, wniosków, organizowaniu i prowadzeniu szkoleń, doradztwie w zakresie obowiązków wynikających z aktualnych i nowo wprowadzanych przepisów prawa, pomoc w planowaniu i wdrażaniu działań korekcyjnych oraz uruchamianiu nowych inwestycji przedsiębiorstwa.
Usługi realizowane są w siedzibie zakładu w miejscowości Olszówka 7 (opracowywanie procedur, dokumentacji itp.) oraz w siedzibach zleceniodawców, w zależności od ich potrzeb.
Do świadczenia przedmiotowych usług posiadamy kierunkowe wykształcenie, wymagane prawem uprawnienia oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe.

 

 

 

Mapa strony Copyright © www.grafikart.com.pl